תקנון המבצע | קופון הנחה לרכישת וילונות

1. עורכת המבצע

 • עורכת המבצע הינה קבוצת צלון – פתרון לכל חלון. (להלן – "צלון").

2. תקופת המבצע

 • בתקופה שהחל מיום 01.01.2019 ועד לסיום המבצע ביום 31.12.2023 , יתקיים "מבצע" (להלן – "המבצע").
 • חברת צלון שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באתר צלון – www.tzelon.com

3.  תנאי המבצע

 • המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.
 • אין כפל מבצעים או הנחות.
 • ניתן להשתתף במבצע באמצעות שימוש בקוד קופון אשר נופק על ידי צלון ללקוחות/גולשי האתר אשר השאירו פרטים באמצעות אתר זה.
 • המבצע יתקיים בכל נקודות המכירה  המורשים אשר קיימים במאגרי החברה של צלון אשר את פרטיהם במלואם ניתן לקבל באמצעות מוקד צלון שמספרו 1800-71-71-71
 • קבלת ההנחה, מותנית בהצגת השובר או מס' השובר לנציג המכירות בחנות הכוללת שם מלא וטלפון של מבקש ההנחה.
 • לא ניתן יהיה לפצל את הרכישות ו/או לקבל את ההנחה במועדים או בסניפים שונים.
 • קבלת ההנחה, על פי תנאי מבצע זה, תינתן במעמד הרכישה בלבד.
 • אחוז ההנחה, על פי תנאי מבצע זה , תינתן אך ורק בחנות (משווק המורשה), ובמעמד הרכישה בחנות (משווק המורשה).
 • אין התחייבות לאחוז הנחה מסוים. אחוז ההנחה יקבע במעמד הרכישה על ידי משווק המורשה ובאחריותו הבלעדית.
 • המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.
 • חברת צלון לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.
 • כל נושא השירות והאחריות לאחר קנייה יהיה באחריות החנות שממנה הלקוח רכש את הוילונות.
 • חברת צלון שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, צלון שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת המבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באתר צלון – www.tzelon.co.il.

מבצע שמח,
צוות צלון.